Platforma wyborcza

partnerzy:

bilgoraj.com.pl http://telewizjabilgoraj.pl/
Kliknij i ogladaj

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Prawica Biłgorajska. „Chcemy służyć mieszkańcom Powiatu Biłgorajskiego”, „Biłgoraj miastem rozwoju dla przyszłych pokoleń”.

Priorytetami naszego programu będą:

1. Podjęcie działań o efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych dla Powiatu Biłgorajskiego.
2. Wspieranie rozwoju przemysłu spożywczego i przetwórczego oraz produktów regionalnych poprzez obniżki podatków i opłat lokalnych.
3. Dążenie do uporządkowania kategoryzacji sieci dróg powiatowych, gminnych i miejskich.
4. Promowanie obszarów upraw ekologicznych i hodowli naturalnej.
5. Wspomaganie szkół, instytucji i stowarzyszeń w przeciwdziałaniu demoralizacji i patologii młodzieży i rodzin.
6. Wspieranie firm rodzinnych, rzemiosła, rękodzieła.
7. Wspieranie rodzin wielodzietnych, rozszerzanie Karty Dużej Rodziny.
8. Wspieranie organizacji i stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, likwidowanie barier architektonicznych. 
9. Dążenie do odradzania patriotyzmu narodowego i regionalnego, wspomaganie procesów wychowawczych. Wprowadzenie do szkół przedmiotów regionalnych.
10. Upowszechnianie walorów środowiskowych Powiatu, rozwój turystyki poprzez powołanie Biłgorajskiej Izby Turystycznej.
11. Współpraca w celu realizacji obwodnicy południowej i zachodniej dla Biłgoraja oraz budowy ścieżek rowerowych.
12. Dążenie do wykonania ścieżki Rowerowej wzdłuż rzeki Biała Łada z urządzeniem zieleni.
13. Współpraca wszystkimi środowiskami w celu wybudowania Amfiteatru wraz z obiektami narodowej kultury biłgorajskiej oraz uporządkowanie „Parku Nowakowskiego”.
14. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy.
15. Przygotowanie i uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność inwestycyjno - gospodarczą.
16. Rozwój stosownej infrastruktury dla oświaty, rodzimej kultury, sportu poprzez:
- dofinansowanie i przeniesienie  do nowej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury,
- utworzenie Powiatowego Centrum Sportu Szkolnego na bazie obiektów sportowych ZSBiO w Biłgoraju,
- modernizacja obiektów sportowych w RCEZ i ZSOiZ,
- wspieranie i zacieśnienie współpracy z OSiR.
17. Działania promujące: wdrożenie projektu rewitalizacji rynku, rozszerzenie współpracy z partnerami zagranicznymi, wydawnictwa popularyzujące powiat i miasto Biłgoraj.
18. Opowiadamy się za szeroką współpracą dla pomyślności naszej wspólnej Małej Ojczyzny.

Podstawową komórką życia społecznego i gospodarczego jest rodzina.
Wyborco! Zaufaj tym, którzy nie zmieniają zdania niezależnie od mody, poprawności politycznej i popularności.Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odsłon: 1007Data ostatniej weryfikacji: 2014-10-20

Materiał wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Biłgorajska.


więcej

Wydarzenia/imprezy