Platforma wyborcza

partnerzy:

bilgoraj.com.pl http://telewizjabilgoraj.pl/

Wywiad z Jackiem Piskorskim kandydatem na Burmistrza Miasta Biłgoraja

Dodał: Redakcja Data: 2014-11-10 15:47:23 (czytane: 2232)

Z Jackiem Piskorskim, kandydatem KWW Biłgoraj XXI Miasto i Powiat na fotel Burmistrza Miasta Biłgoraj rozmawiamy wizji Biłgoraja opartej na jego rozwoju i nadaniu nowego kierunku. Pytamy także o pomysły na nowe miejsca pracy oraz współpracę z Tadeuszem Kuźmińskim.>jacek_piskorski.JPGbilgoraj.com.pl: Kim jest Jacek Piskorski?
Jacek Piskorski: Mam 44 lata, jestem żonaty, od urodzenia mieszkam w Biłgoraju tutaj rozpoczynałem swoją edukację i grałem w piłkę nożną w BKS Łada. Obecnie aktywnie uczestniczę w rozgrywkach amatorskiej ligi piłki nożnej. Posiadam wykształcenie wyższe w zakresie socjologii samorządowej zdobyte na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie w Administracji i Samorządzie Terytorialnym na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Organizacjami Sportowymi w kontekście procesów integracji europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2002 roku jestem radnym rady miasta gdzie pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Sportu i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Posiadam piętnastoletnie doświadczenie w pracy samorządowej. Obecnie pracuję w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

Dlaczego chce Pan zostać burmistrzem?
Uważam, że naukowcy badający problemy zarządzania mają rację twierdząc, iż trzy kadencje sprawowania władzy to maksimum możliwości, a potem jest tylko dążenie do utrzymania posiadanego statusu. Naszemu Miastu potrzebny jest nowy impuls i podejście do zarządzania miastem. Wspólnie z kandydatami Komitetu Biłgoraj XXI Miasto i Powiat mamy spójną i realną do zrealizowania wizję Biłgoraja opartą na jego rozwoju i nadaniu nowego kierunku. Tym nowym kierunkiem jest rozwój turystyki oraz zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowanych przez władze decyzjach, które wpłyną na rozwój Miasta. Mam odpowiednie wykształcenie i duże doświadczenie samorządowe oraz administracyjne, które pozwoli mi na sprawne i nowatorskie zarządzanie miastem i współpracę z mieszkańcami w celu rozwoju Biłgoraja.

Kiedy dojrzała u Pana myśl, aby kandydować?
Pomysł mojej kandydatury na urząd burmistrza zrodził się u moich kolegów z Biłgoraj XXI jeszcze przed wyborami samorządowymi w 2010 roku. Wtedy miałem wątpliwości i chciałem zdobyć większe doświadczenie. Cieszę się z pełnego wsparcia jakiego udzielają mi koleżanki i koledzy z Biłgoraj XXI oraz wielu niezależnych i niezadowolonych z istniejącej rzeczywistości mieszkańców naszego miasta. Mieszkańcy Biłgoraj oczekują zmian dlatego podjąłem to wyzwanie.

Staruje Pan również do Rady Powiatu?

Dwanaście lat pracy w Radzie Miasta to wystarczający okres. Jak już mówiłem jestem za kadencyjnością zarówno na stanowiskach Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Radnych. W czasie mojej pracy w Radzie Miasta wiele udało się zrobić powstało wiele inwestycji, które służą mieszkańcom miasta. Czas na nowych ludzi w radzie z nowymi pomysłami i zapałem do działania. Ja podjąłem inne wyzwania jak start na Burmistrza Miasta i do Rady Powiatu. Współpraca miasta z Radą Powiatu jest bardzo ważna w realizacji naszych celów m.in. rozwoju turystyki dlatego też zgłosiliśmy listy kandydatów zarówno do Miasta jak i Rady Powiatu. W okręgu obejmującym miasto Biłgoraj jestem liderem listy nr 14. Zachęcam państwa do udziału w wyborach 16 listopada i oddanie głosu na mnie i kandydatów Komitetu Biłgoraj XXI Miasto i Powiat.

Reklama.

Jaki główny problem widzi Pan w Biłgoraju?
Głównym problemem jest brak pracy, mizerne zarobki oscylujące w pobliżu minimalnej krajowej i związana z tym coraz większa emigracja młodych do większych ośrodków i za granicę. Dla całej „ściany wschodniej” jest to problem, który może spowodować zapaść demograficzną. Badania naukowe potwierdzają moje spostrzeżenia, a skutki odczujemy w najbliższych latach. Ciężko będzie rozwiązać ten problem mając kompetencję burmistrza, ale mam kilka pomysłów jak zmniejszyć upływ mieszkańców z Biłgoraja.

bilgoraj_xxi_1.jpgNazwa Pana komitetu sugeruje bliskie związki z fundacją Pana Kuźmińskiego, co to oznacza dla Biłgoraja?
W budowie Miasteczka na szlaku kultur widzę rodzące się możliwości dla rozwoju miasta. Z całych sił należ wesprzeć tą inicjatywę, oczywiście w ramach istniejącego prawa i zachowując niezależność samorządu. Idea budowy miasteczka jest związana z historią i tradycją Biłgoraja i realizowana przez ludzi z Biłgoraja dlatego jest mi bardzo bliska i jestem z nią związany od 2006 roku. Jestem przekonany, że powstające miasteczko będzie pełniło rolę katalizatora rozwoju drobnej przedsiębiorczości firm działających w turystyce i usługach. Mam nadzieję, że sukces tego przedsięwzięcia, który staje się widoczny zachęci innych przedsiębiorców przy odpowiednim wsparciu władz miasta do innych działań, z których będą wynikały korzyści dla mieszkańców naszego miasta.

Jakie możliwości rozwoju gospodarczego widzi Pan dla Biłgoraja?
Jak już wspominałem szansą jest rozwój biznesu turystycznego. Chcę powołać Społeczną Radę Gospodarczą składającą się z ludzi biznesu i samorządowców. Ludzie sukcesu gospodarczego, którzy z powodzeniem prowadzą własne firmy najlepiej wiedzą co jest im potrzebne, aby zwiększyć rozwijać biznes i zwiększać zatrudnienie dając pracę mieszkańcom naszego miasta. Ma to bezpośrednie przełożenie na realną walkę z bezrobociem i wzrostem dochodów budżetu miasta. Warto jest zabiegać wspólnie z Powiatem i gminą Biłgoraj o nowych inwestorów i utworzenie podstrefy ekonomicznej, które tak dobrze sprawdzają się w samorządach gdzie powstaje wiele nowych miejsc pracy.

Jak według Pana zwiększyć dochody budżetu miasta?

Warto pamiętać, że 40% naszego podatku PIT wraca do jednostki samorządu terytorialnego. Im więcej zarabiają mieszkańcy Biłgoraja, tym większe wpływy do budżetu miasta. Jestem przekonany, że środki wpływające w formie subwencji i dotacji muszą mieć wpływ na dochody naszych mieszkańców. Z nowego otwarcia na środki unijne muszą korzystać biłgorajanie nie tylko w formie wyremontowanych ulic, ale też w bezpośrednich dochodach. Środki unijne powinny być wykorzystywane na inwestycje, które w efekcie zwiększą dochody miasta.

Co z oświatą, jakie rozwiązania na przyszłość?
Należy przyjrzeć się kosztom i to dyrektorzy szkół muszą wprowadzać oszczędności. W szkole najważniejsi są uczniowie i ich wyniki w egzaminach zewnętrznych. Te wyniki muszą decydować o rozdziale środków. Dobre szkoły muszą być promowane. Większość jednostek samorządu terytorialnego ma pewne problemy z utrzymaniem szkół, ale należy zauważyć, że również dla wielu subwencja oświatowa to poważne źródło dochodu. Samorządy muszą partycypować w kosztach prowadzenia szkół, bo tak stanowi ustawa o samorządzie terytorialnym. Dla mnie oświata to inwestycja w przyszłość Biłgoraja. Nie zamierzam dokonywać żadnych rewolucji, zamykania szkół czy zwolnień nauczycieli.

Czy zdaniem Pana mieszkańcy Biłgoraja są zaangażowani w życie miasta?
Biłgoraj to miasto ludzi przedsiębiorczych, kreatywny i aktywnych w wielu płaszczyznach funkcjonowania miasta. Chciałbym to wykorzystać dla rozwoju miasta. Jednym z takich działań będzie wprowadzenie budżetu obywatelskiego, który jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o zasięgu lokalnym. Jak wcześniej wspomniałem zamierzam powołać społeczną radę gospodarczą. W mieście działa dużo organizacji społecznych i forum organizacji pozarządowych, które należy wspierać w ich pomysłach i przedsięwzięciach. Będę podejmował działania mające na celu rozwój demokracji lokalnej, które sprawią, że mieszkańcy poczują się bardziej odpowiedzialni i zaangażowani w rozwój swojego otoczenia, osiedla a w konsekwencji całego miasta.

Dziękuję i życzę powodzenia w nadchodzących wyborach.
Dziękuję bardzo.

/Sfinansowano ze środków KWW Biłgoraj XXI/

Tagi: jacek piskorski   wybory samorządowe 2014   kandydat na burmistrza biłgoraja   wywiad

więcej

Reklama:

więcej

Kandydaci do sejmiku:

Telewizja

Wykopki

W Biłgoraju uczczono ofiary sowieckiej agresji na Polskę

II Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego

Pokaz laserów

Szlakami Roztocza Zachodniego

Kapsułą czasu upamiętni rewitalizację Śródmieścia Biłgoraja

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

POZNAJ KANDYDATÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada br. To od NAS zależy jaki będzie ich wynik, kto przez najbliższe 4 lata będzie decydował...