Platforma wyborcza

partnerzy:

bilgoraj.com.pl http://telewizjabilgoraj.pl/

Kategoria główna / Okręgi Wyborcze do Rad Miast i Gmin > Okręgi do Rady Gminy Biszcza

Okręgi do Rady Gminy BiszczaKandydaci do/na:

znalezionych: na 0 stronach • Okręg Nr 1 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 1, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Bukowina od nr 1 do nr 30 i od nr 196 do nr 241
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 2 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 2, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Bukowina od nr 242 do nr 312, Wola Kulońska
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 3 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 3, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Bukowina od nr 31 do nr 117
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 4 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 4, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Bukowina od nr 118 do nr 193
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 5 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 5, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Biszcza od nr 1 do nr 63 A i od 1 do 10 / Kolonia Biszcza
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 6 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 6, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Biszcza od nr 90/1 do nr 90/6 i od nr 1 do nr 15 /Biszcza Osiedle
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 7 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 7, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Biszcza od nr 64 do nr 133A
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 8 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 8, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Biszcza od nr 134 do nr 200
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 9 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 9, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Biszcza od nr 201 do nr 251
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 10 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 10, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Biszcza od nr 252 do nr 315
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 11 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 11, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Biszcza od nr 315A do nr 370
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 12 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 12, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwa: Wólka Biska – Żary i Budziarze - Suszka
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 13 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 13, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Gózd Lipiński od nr 1 do nr 58
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 14 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 14, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okręgu: Sołectwo Gózd Lipiński od nr 59 do nr 114
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79

 • Okręg Nr 15 - Gmina Biszcza...

  Okręg Nr: 15, Liczba radnych: 1
  Gmina: Biszcza
  Granica Okregu: Sołectwo Gózd Lipiński od nr 115 do nr 167
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Biszczy, 23-425 Biszcza 79