Platforma wyborcza

partnerzy:

bilgoraj.com.pl http://telewizjabilgoraj.pl/

Kategoria główna / Okręgi Wyborcze do Rad Miast i Gmin > Okręgi do Rady Gminy Goraj

Okręgi do Rady Gminy GorajKandydaci do/na:

znalezionych: na 0 stronach • Okręg Nr 1 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 1,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Zagrody od nr 1 do nr 83
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 2 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 2,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Zagrody od nr 84 do nr 153
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 3 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 3,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Zastawie od nr 1 do nr 88
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 4 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 4,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Zastawie od nr 92 do nr 179
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 5 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 5,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Bononia
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 6 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 6,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Goraj, ul. Frampolska, ul. Rolna
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 7 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 7,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Goraj, ul. Bednarska, ul. Cmentarna, ul. Folwarki, ul. Janowska, ul. Targowa
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 9 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 9,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Hosznia Ordynacka
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 10 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 10,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Gilów, Sołectwo Kondraty
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 11 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 11,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Średniówka, miejscowości: Średniówka, Albinów Duży, Albinów Mały
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 12 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 12,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Majdan Abramowski, miejscowości: Majdan Abramowski, Hosznia Abramowska
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 13 - Gmina Goraj...

 • Okręg Nr 15 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 15,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Wólka Abramowska od nr 9 do nr 77 oraz nr 98 i 100
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 14 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 14,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Abramów, Sołectwo Wólka Abramowska od nr 1 do nr 8B, od nr 81 do 95 oraz nr domu 102
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10

 • Okręg Nr 8 - Gmina Goraj...

  Okręg Nr: 8,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Goraj
  Granica Okręgu: Sołectwo Goraj, ul. Dymitra Gorajskiego, ul. Kościelna, ul. Nadrzeczna, ul. Radecka, ul. Rynek 600-lecia, ul. Szczebrzeska, ul. Szewska
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Goraju: Urząd Gminy w Goraju ul. Bednarska 1, pokój nr 10