Platforma wyborcza

partnerzy:

bilgoraj.com.pl http://telewizjabilgoraj.pl/

Kategoria główna / Okręgi Wyborcze do Rad Miast i Gmin > Okręgi do Rady Gminy Księżpol

Okręgi do Rady Gminy KsiężpolKandydaci do/na:

znalezionych: na 0 stronach • Okręg Nr 1 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 1,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Korchów Pierwszy od nr 1 do nr 110a
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 2 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 2,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Korchów Pierwszy od nr 111 do nr 159, Korchów Drugi
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 3 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 3,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Płusy
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 4 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 4,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Marianka, Przymiarki, Rakówka od nr 1a do nr 68
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 5 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 5,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Rakówka od nr 68a do nr 103, Budzyń, Zawadka
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 6 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 6,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Pawlichy, Kamionka, Księżpol: ul. Kościelna, ul. Gminna, ul. Tarnogrodzka, ul. Krańcowa, ul. Nadrzeczna
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 7 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 7,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Księżpol ul. Biłgorajska, ul. Lipowa, ul. Modrzewiowa, ul. Polna, ul. Przemysłowa, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Długa od nr 1 do nr 46
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 8 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 8,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Księżpol ul. Długa od nr 47 do nr 192
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 9 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 9,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Stare Króle, Gliny, Markowicze
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 10 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 10,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Borki, Zanie, Zynie
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 11 - Gmina Księżpol ...


  Okręg Nr: 11,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Stary Lipowiec, Nowy Lipowiec, Kulasze
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 12 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 12,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Rogale
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 13 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 13,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Majdan Stary od nr 1 do nr 85
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 14 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 14,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Majdan Stary od nr 87 do nr 165a
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2

 • Okręg Nr 15 - Gmina Księżpol ...

  Okręg Nr: 15,  Liczba radnych: 1
  Gmina: Księżpol
  Granica Okręgu: Majdan Nowy
  Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Księżpolu: Urząd Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pokój nr 2