Platforma wyborcza

partnerzy:

bilgoraj.com.pl http://telewizjabilgoraj.pl/

Komitet Wyborczy Wyborców "Edukacja, Praca, Rozwój"

Komitet Wyborczy Wyborców "Edukacja, Praca, Rozwój"
skrót: KWW "Edukacja, Praca, Rozwój"


obszar działania: Gmina Tarnogród
pełnomocnik wyborczy: Maria Monika Mulawa
pełnomocnik finansowy:
adres: 23-420 Tarnogród, Rynek 16


Kandydaci do/na:

znalezionych: 0 na 0 stronach